Hvad er forskel på A-kasse og fagforening?

0 Comments
min a-kasse

Hvad er forskel på A-kasse og fagforening? En A-kasse betyder en arbejdsløshedskasse, og den træder til, når man bliver arbejdsløs. En fagforening er en organisation, der hjælper med løn og arbejdsvilkår inden for et bestemt fag eller branche. Du betaler selv til både A-kasse og fagforening, hvis du ønsker at være medlem – begge dele er nemlig frivilligt, og du kan trække det fra i skat.

Hvad er en A-kasse?

Den primære forskel på A-kasse og fagforening er, hvornår og hvordan de hjælper dig. En A-kasse hjælper, som navnet afslører, når du er arbejdsløs. De hjælper dig på flere måder. Økonomisk kan du efter gældende regler og satser for den enkelte A-kasse få udbetalt dagpenge, mens du er arbejdsløs. Arbejdsmæssigt kan du få hjælp til jobsøgning, og i mange tilfælde kan du få jobsøgningskurser eller anden rådgivning.

Det koster ca. 400 kr. om måneden at være med i en A-kasse. Kontingentet bliver som regel trukket pr. kvartal, og du kan trække beløbet fra i skat. Vælger du at være medlem af en fagforening, som A-kassen samarbejder med, kan du i mange tilfælde få en rabat på at samle medlemskabet.

Hvis du vælger ikke at være medlem af en A-kasse og bliver arbejdsløs, kan du efter gældende regler og satser få kontanthjælp fra kommunen. Satsen på kontanthjælp er altid en del mindre end dagpengesatsen. En A-kasse udbetaler dagpenge, der svarer til ca. 80% af din løn i et givent antal måneder.

Din A-kasse kan hjælpe dig økonomisk i en begrænset periode og kræver i jobsøgningsperioder, at du søger et fastsat antal jobs og deltager regelmæssigt i møder og evt. kurser på A-kassen. I nogle A-kasser kan du desuden få hjælp til efteruddannelse eller opgradering med henblik på lettere at kunne få et nyt arbejde.

Hvad er en fagforening?

En organisation, der arbejder for bedre løn og vilkår inden for dit fag eller branche, kaldes for en fagforening. En væsentlig forskel på A-kasse og fagforening er, at en fagforening ikke hjælper dig økonomisk og arbejder for dig, både når du er i arbejde, og når du er arbejdsløs.

Når du er i arbejde er det forhandlingerne mellem din fagforening og din arbejdsgiver eller dennes repræsentanter, der sikrer dig et vist lønniveau. Vi har ikke minimumsløn i Danmarks, så hver eneste branche har brug for at forhandle en minimumsløn. Derudover forhandler en fagforening på vegne af dig om bedre arbejdsvilkår for dit fag eller din branche. Alle forhandlingerne nedskrives i en overenskomst, som genforhandles løbende.

Når du er arbejdsløs kan din fagforening bidrage med rådgivning, evt. jobsøgningskurser eller anden eksperthjælp. Oplever du juridiske problemer under eller efter et afsluttet jobforløb, kan du desuden få juridisk bistand fra din fagforening gennem Min A-kasse.

min a-kasse

Prisen for et medlemskab i en fagforening er ca. 70 kr. om måneden. Vælger du at blive medlem i en såkaldt ’fri fagforening’ eller ’gul fagforening’, kan kontingentet være billigere, men du fraskriver dig retten til at strejke, og fagforeningen arbejder ikke specifik for dit fag eller din branche. Ligesom med kontingent til A-kasse kan du også trække udgiften til fagforening fra i skat.