Bredbånd er næsten ikke til at være uden mere.

Størstedelen af mennesker har forbindelse til internettet døgnet rundt. Vi bruger internet forbindelse til at være på online, læse bøger, se dokumentarer og meget andet.

Bredbåndsforbindelse er næsten ikke til at klare sig uden mere.

Det væsentligste ved en internetforbindelse er, at det er til at stole på. Forbindelsen er nødt til at til at regne med, så du ikke går glip af noget, fordi internetforbindelsen ikke virker. Det er derudover af stor betydning, at bredbåndsforbindelsen går hurtigt. Det er ret individuelt hvilken hastighed, man har brug for. Det er individuelt, hvad man anvender sin bredbåndsforbindelse til. Er det for eksempel primært tjekke facebook, har du ikke brug for lige så hurtig internet, som hvis du gamer nogle store videospil.

Der findes mange virksomheder der udbyder bredbånd bl.a. Velkommen. Hos mange af dem har du desuden mulighed for at have dit bredbånd, fjernsyn og mobilabonnement samme sted. At have det hele samlet et sted kan i de fleste tilfælde være en økonomisk fordel.

Har du haft den samme udbyder af bredbånd og haft den samme forbindelseshastighed i flere år, kan det være smart at tjekke op på den pris, du giver for din bredbåndsforbindelse. Bredbåndshastigheden stiger ofte, og prisen dykker efterhånden. Derfor er der en reel åbning for, at du kan få en bedre abonnement nu.

Dysten mellem bredbåndudbyderne er stor, så der er stor chance for at dit nuværende selskab er villig til at matche en mere fordelagtig pris, hvis du spørger dem.

Der er forskel på fiberinternet, kabelbredbånd og mobilt bredbånd.

Fiberinternet er en nyhed når det kommer til bredbåndsinternet. Med fibernet er du garanteret, at din hastighed på internet hver dag er uden udsving. Fiberinternet kan i nogle tilfælde være en større udgift end de andre bredbåndsforbindelser, men det er værd at gennemsøge markedet herfor.

Bredbånd via kabel er internetforbindelse igennem dit antennestik. Med kabelinternet kan du både få fjernsyn og internet. Det uheldige ved kabelbredbånd er, at det kan blive langsommere under stor belastning, hvis flere er på på samme tid.

Mobil bredbånd. Mobil bredbånd er internetforbindelse, du kan have med dig hvor end du er. Mobilbredbånd fungerer over mobil netværket. Du skal kun have et simkort og en smartphone, tablet eller computer, og så kan du komme online på farten. Det er på den måde utrolig nemt, men også en smule mere utilregneligt.

Flere vælger at have enten kabelbredbånd eller fiberbredbånd i hjemmet, og så har de deres mobilbredbånd med på farten. Mobilt bredbånd er som regel limiteret til et max antal giga byte, og af den grund er det ikke det allermest belejlige, når der skal streames film eller tv-serier på internettet.

Til gengæld er mobil bredbånd meget fikst at tage med ude, og man skal bruge GPS eller tjekke FB med mere i løbet af dagen.

Hvad er forskel på A-kasse og fagforening?

Hvad er forskel på A-kasse og fagforening? En A-kasse betyder en arbejdsløshedskasse, og den træder til, når man bliver arbejdsløs. En fagforening er en organisation, der hjælper med løn og arbejdsvilkår inden for et bestemt fag eller branche. Du betaler selv til både A-kasse og fagforening, hvis du ønsker at være medlem – begge dele er nemlig frivilligt, og du kan trække det fra i skat.

Hvad er en A-kasse?

Den primære forskel på A-kasse og fagforening er, hvornår og hvordan de hjælper dig. En A-kasse hjælper, som navnet afslører, når du er arbejdsløs. De hjælper dig på flere måder. Økonomisk kan du efter gældende regler og satser for den enkelte A-kasse få udbetalt dagpenge, mens du er arbejdsløs. Arbejdsmæssigt kan du få hjælp til jobsøgning, og i mange tilfælde kan du få jobsøgningskurser eller anden rådgivning.

Det koster ca. 400 kr. om måneden at være med i en A-kasse. Kontingentet bliver som regel trukket pr. kvartal, og du kan trække beløbet fra i skat. Vælger du at være medlem af en fagforening, som A-kassen samarbejder med, kan du i mange tilfælde få en rabat på at samle medlemskabet.

Hvis du vælger ikke at være medlem af en A-kasse og bliver arbejdsløs, kan du efter gældende regler og satser få kontanthjælp fra kommunen. Satsen på kontanthjælp er altid en del mindre end dagpengesatsen. En A-kasse udbetaler dagpenge, der svarer til ca. 80% af din løn i et givent antal måneder.

Din A-kasse kan hjælpe dig økonomisk i en begrænset periode og kræver i jobsøgningsperioder, at du søger et fastsat antal jobs og deltager regelmæssigt i møder og evt. kurser på A-kassen. I nogle A-kasser kan du desuden få hjælp til efteruddannelse eller opgradering med henblik på lettere at kunne få et nyt arbejde.

Hvad er en fagforening?

En organisation, der arbejder for bedre løn og vilkår inden for dit fag eller branche, kaldes for en fagforening. En væsentlig forskel på A-kasse og fagforening er, at en fagforening ikke hjælper dig økonomisk og arbejder for dig, både når du er i arbejde, og når du er arbejdsløs.

Når du er i arbejde er det forhandlingerne mellem din fagforening og din arbejdsgiver eller dennes repræsentanter, der sikrer dig et vist lønniveau. Vi har ikke minimumsløn i Danmarks, så hver eneste branche har brug for at forhandle en minimumsløn. Derudover forhandler en fagforening på vegne af dig om bedre arbejdsvilkår for dit fag eller din branche. Alle forhandlingerne nedskrives i en overenskomst, som genforhandles løbende.

Når du er arbejdsløs kan din fagforening bidrage med rådgivning, evt. jobsøgningskurser eller anden eksperthjælp. Oplever du juridiske problemer under eller efter et afsluttet jobforløb, kan du desuden få juridisk bistand fra din fagforening gennem Min A-kasse.

min a-kasse

Prisen for et medlemskab i en fagforening er ca. 70 kr. om måneden. Vælger du at blive medlem i en såkaldt ’fri fagforening’ eller ’gul fagforening’, kan kontingentet være billigere, men du fraskriver dig retten til at strejke, og fagforeningen arbejder ikke specifik for dit fag eller din branche. Ligesom med kontingent til A-kasse kan du også trække udgiften til fagforening fra i skat.